سارا عبداللهی

سارا عبداللهی
متولد ۱۳۶۲ در تهران، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
او از سال ۱۳۹۰ عکاسی حرفه‌ای را آغاز کرد، حدود ۵ سال در این زمینه با وب‌سایت موسیقی ما همکاری کرد و از سال ۱۳۹۵ همکاری خود را با خبرگزاری برنا و سال‌نوای موسیقی ایران آغاز کرد.


چاپ   ایمیل