هویت بصری سال‌نوا
هفتمین دوره برگزاری سال‌نوا، همراه با تغییراتی بود، همچنین لوگوی سال‌نوا نیز با طراحی تازه معرفی شد.
آنچه در این نوشته می خوانید، چگونگی و توضیح مفاهیم نشانه ها، در طراحی لوگوی سال‌نوا از دیدگاه طراح لوگو است.

Image
نشان طراحی شده برای سال‌نوا یک نشان ترکیبی از چند اصل بنیادین است؛ مفاهیمی که بیانگر اهداف این گردهمایی سالانه موسیقی است و قرار است نمادی رضایت بخش از ویژگی های منحصر به فرد سال نوا شود.
فرم اصلی نشان، بر گرفته از چیدمان ارکستر است یا همان صحنه اجرا؛ نیم دایره ایی با رنگ انتخابی از طیف زرد که یادآور طلوع آفتاب گون و آغاز دوباره است. همان چرخه مدام و پی در پیِ همیشگی و گرما بخش.
نقطه عطفی که سال‌نواست و متواضعانه گرامی می دارد کوششهای بی وقفه آنانی را در عرصه موسیقی جانفشانی کردند ؛ آن دو فرم خمیده رو به روی هم، همان سر فرو آوردن‌ِ محترم و همبسته است. احترامی از نگاه شاگرد در مقامی کوچکتر به استاد که در مقام گرامیِ بزرگتر و انطباقشان یاریگر نظم متناوبِ جهان موسیقی است در گذر روزها و سالها.
 
آن نقطه درخشان نارنجی هم اوست که تاج افتخار بر سر دارد و برای اوست که همگان سر فرو آورده اند.
Image
Image
Image
تایپوگرافی نام سال‌نوا ملهم از حرکت و چرخه باتن baton یا باگت Baget (چوب رهبر ارکستر)، دیاپازون، پنج خط حامل و کلید دو Do است. خطوطی چشم نواز و ظریف. آنچه که در تصویر و تصور سال‌نواست
Image
طراحی لوگوی سال‌نوا: الهام کریمی